Spolupráce

Ústav psychologie a psychosomatiky spolupracuje s těmito pracovišti:

Psychiatrická klinika FN Brno

Oddělení klinické psychologie FN Brno