Výuka

Název práce

Student

Školitel

Nutriční terapeut nebo poradce? Koho můžeme potkat v nemocniční nutriční poradně?

Bc. Jana Kubalová

Nutriční terapeut

PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.

Vztah emočního uvědomění, emoční regulace a emočního prožívání u adolescentů

Bc. Kristýna Marsová

Psychologie

PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.

Disociácia u pacientov s poruchami príjmu potravy a overenie nástrojov merania disociácie v Rorschachově testu

Bc. Mária Kahancová

Psychologie

PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.

 

Emoční uvědomění u pacientek s poruchami příjmu potravy

Barbora Jurigová

Psychologie

PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.

Vztah emočního uvědomění a sebekontroly u jídla

Bc. Terézia Bernátová

Psychologie

PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.