Témata diplomových prací

Název práce

Student

Školitel

Nutriční terapeut nebo poradce? Koho můžeme potkat v nemocniční nutriční poradně?

Bc. Jana Kubalová

Nutriční terapeut

PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.

Vztah emočního uvědomění, emoční regulace a emočního prožívání u adolescentů

Bc. Kristýna Marsová

Psychologie

PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.

Disociácia u pacientov s poruchami príjmu potravy a overenie nástrojov merania disociácie v Rorschachově testu

Bc. Mária Kahancová

Psychologie

PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.

 

Emoční uvědomění u pacientek s poruchami příjmu potravy

Barbora Jurigová

Psychologie

PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.

Vztah emočního uvědomění a sebekontroly u jídla

Bc. Terézia Bernátová

Psychologie

PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.