Doporučené knihy

Povinná a doporučená literatura je součástí obsahu každého předmětu v is.muni.cz. Tento seznam knih, přednášek a článků slouží jako inspirace a podnět pro další studium.

Další doporučené zdroje:


články přednášky

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.