Historie

Lékařská psychologie se jako samostatný vyučovaný předmět s názvem Péče o nemocné a lékařská psychologie poprvé ve studijním programu objevuje ve školním roce 1963/64. Je vyučován ve druhém a třetím ročníku všeobecného lékařství a výuka je zajišťována Psychiatrickou klinikou. Do té doby, od založení Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v roce 1919, jsou témata lékařské psychologie vyučována implicitně v rámci psychiatrie a pravděpodobně také v rámci ostatních klinických oborů. Na Psychiatrické klinice byl předmět vyučován až do roku 2005, kdy vzniklo samostatné teoretické pracoviště Ústav psychologie a psychosomatiky, které je v České republice jediné svého druhu.

K 1.1.2023 byl název pracoviště doplněn o slovo lékařské, tedy: Ústav lékařské psychologie a psychosomatiky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.