O ústavu

Lékařská psychologie se jako samostatný vyučovaný předmět s názvem Péče o nemocné a lékařská psychologie poprvé ve studijním programu objevuje ve školním roce 1963/64. Je vyučován ve druhém a třetím ročníku všeobecného lékařství a výuka je zajišťována Psychiatrickou klinikou. Do té doby, od založení Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v roce 1919, jsou témata lékařské psychologie vyučovány implicitně v rámci psychiatrie a pravděpodobně také v rámci ostatních klinických oborů. Na Psychiatrické klinice byl předmět vyučován až do roku 2005, kdy vzniklo samostatné teoretické pracoviště Ústav psychologie a psychosomatiky, které je v České republice jediné svého druhu.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.