O ústavu

Poskytujeme nejvyšší možnou formu psychologického vzdělání pro profesionály ve zdravotnictví. Komplexní výstupy psychologické vědy a klinické praxe prezentujeme na úrovni principů, které lze aplikovat v práci profesionála ve zdravotnictví, ku prospěchu jeho, pacientů, ale i celých zdravotnických týmů. Poskytujeme teoretický kontext/pole pro možnost integrace doposavad získaných informací o fungování těla s principy fungování psychiky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.